Joomla CMS  4.2.2
Documentation des API du CMS Joomla en version 4.2.2
Référence du fichier administrator/components/com_media/tmpl/file/default.php

Espaces de nommage

 Joomla\Administrator
 

Variables

 $wa = $this->document->getWebAssetManager()
 
 $script = $wa->getAsset('script', 'com_media.edit-images')->getUri(true)
 
 $params = ComponentHelper::getParams('com_media')
 
 $input = Factory::getApplication()->input
 
 $form = $this->form
 
 $tmpl = $input->getCmd('tmpl')
 
if($tmpl=='component') $mediaTypes = $input->getString('mediatypes', '0')
 
 $config
 
$this useCoreUI = true
 
 $fieldSets = $form->getFieldsets()
 
 endif
 

Documentation des variables

◆ $config

$config
Valeur initiale :
= [
'apiBaseUrl' => Uri::base() . 'index.php?option=com_media&format=json' . '&mediatypes=' . $mediaTypes
if($tmpl=='component') $mediaTypes
Definition: administrator/components/com_media/tmpl/file/default.php:46

Référencé par FeaturedModel\__construct(), ClientsModel\__construct(), BannersModel\__construct(), BaseInstallationModel\__construct(), WorkflowsModel\__construct(), RequestsModel\__construct(), SearchesModel\__construct(), FiltersModel\__construct(), StagesModel\__construct(), TemplatesModel\__construct(), TransitionsModel\__construct(), ConsentsModel\__construct(), ContactsModel\__construct(), LinksModel\__construct(), MessagesModel\__construct(), MenusModel\__construct(), InstallationController\__construct(), InstallerModel\__construct(), NotesModel\__construct(), OverridesModel\__construct(), PositionsModel\__construct(), StylesModel\__construct(), MapsModel\__construct(), MediumModel\__construct(), ModulesModel\__construct(), NewsfeedsModel\__construct(), PluginsModel\__construct(), TagsModel\__construct(), AssociationsModel\__construct(), ConfigController\__construct(), LevelsModel\__construct(), DebuguserModel\__construct(), DiscoverModel\__construct(), TemplatesController\__construct(), ItemsModel\__construct(), ContactsController\__construct(), DebuggroupModel\__construct(), CallbackController\__construct(), FieldsModel\__construct(), CheckinModel\__construct(), ItemsController\__construct(), LanguageModel\__construct(), ComponentController\__construct(), ManageController\__construct(), ArticlesModel\__construct(), PlgExtensionNamespacemap\__construct(), ApplicationController\__construct(), GroupModel\__construct(), ArticlesController\__construct(), HistoryModel\__construct(), ManageModel\__construct(), ModulesController\__construct(), TemplateController\__construct(), UpdatesitesModel\__construct(), ActionlogsModel\__construct(), LanguagesModel\__construct(), ArticleController\__construct(), BaseApplication\__construct(), SelectModel\__construct(), TasksModel\__construct(), BannersController\__construct(), PlgContentVote\__construct(), PlgSystemLogout\__construct(), MediaModel\__construct(), MethodsController\__construct(), GroupsModel\__construct(), TracksModel\__construct(), Basic\__construct(), CategoriesModel\__construct(), UpdateModel\__construct(), UsersController\__construct(), MetadataManagerListener\__construct(), CaptiveController\__construct(), UpdatesitesController\__construct(), UsersModel\__construct(), MethodController\__construct(), ActionlogsController\__construct(), PlgSystemActionLogs\__construct(), CategoryController\__construct(), BaseModel\__construct(), HtmlView\__construct(), UserModel\__construct(), ProfileModel\__construct(), DisplayController\__construct(), FormModel\__construct(), TagModel\__construct(), WorkflowController\__construct(), WorkflowsController\__construct(), RegistrationModel\__construct(), InstallationApplication\__construct(), GroupController\__construct(), CacheModel\__construct(), JsonView\__construct(), PluginModel\__construct(), FieldController\__construct(), IndexModel\__construct(), StageController\__construct(), TransitionController\__construct(), InstalledModel\__construct(), ApiApplication\__construct(), AdministratorApplication\__construct(), AdminController\__construct(), DatabaseModel\__construct(), TransitionsController\__construct(), Joomlaupdate\__construct(), StagesController\__construct(), StyleModel\__construct(), SiteApplication\__construct(), Versionable\__construct(), Token\__construct(), Joomla\__construct(), WebApplication\__construct(), BaseDatabaseModel\__construct(), Checkfiles\__construct(), CategoryModel\__construct(), JsonApiView\__construct(), AbstractView\__construct(), FormController\__construct(), ModuleModel\__construct(), FormView\__construct(), FieldModel\__construct(), Cache\__construct(), ApiController\__construct(), Requests\__construct(), CMSPlugin\__construct(), ArticleModel\__construct(), PlgSystemLanguageFilter\__construct(), SiteStatus\__construct(), Webauthn\__construct(), ListView\__construct(), CliApplication\__construct(), DaemonApplication\__construct(), JsonapiView\__construct(), TaskModel\__construct(), ListModel\__construct(), Adapter\__construct(), PlgSystemHttpHeaders\__construct(), CMSApplication\__construct(), AdminModel\__construct(), BaseController\__construct(), ConfigPostProcessor\__invoke(), BaseDatabaseModel\_createTable(), InstallModel\_getPackageFromUpload(), Editor\_loadEditor(), SiteStatus\alterSiteStatus(), Access\assetgrouplist(), Uri\base(), behindproxy_postinstall_action(), Category\categories(), BannerModel\click(), Joomla\CMS\Categories\countItems(), ContentComponent\countItems(), ContentHelper\countRelations(), ContentComponent\countTagItems(), Ldap\create(), Factory\createConfig(), MVCFactory\createController(), ApiMVCFactory\createModel(), LegacyFactory\createModel(), MVCFactory\createModel(), BaseController\createModel(), ApiMVCFactory\createTable(), LegacyFactory\createTable(), MVCFactory\createTable(), UpdateModel\createUpdateFile(), LegacyFactory\createView(), MVCFactory\createView(), BaseController\createView(), ApiDispatcher\dispatch(), ComponentDispatcher\dispatch(), PropelCollector\enablePropelProfiling(), ComponentHelper\filterText(), GetConfigurationCommand\formatConfig(), Factory\getConfig(), SysinfoModel\getConfig(), ConsoleApplication\getConfig(), CliApplication\getConfig(), WebApplication\getConfig(), Dispatcher\getController(), ComponentDispatcher\getController(), ApplicationModel\getData(), HelperFactory\getHelper(), Module\getHelper(), BaseController\getInstance(), Table\getInstance(), BannersHelper\getList(), BannersModel\getListQuery(), NewsfeedsController\getModel(), LanguagesController\getModel(), MessagesController\getModel(), PreviewController\getModel(), RequestsController\getModel(), PluginsController\getModel(), IndexController\getModel(), CategoriesController\getModel(), HistoryController\getModel(), TagsController\getModel(), TasksController\getModel(), LevelsController\getModel(), ClientsController\getModel(), MapsController\getModel(), FiltersController\getModel(), NotesController\getModel(), GroupsController\getModel(), FieldsController\getModel(), TracksController\getModel(), AssociationsController\getModel(), MenusController\getModel(), ItemsController\getModel(), DisplayController\getModel(), BannersController\getModel(), UsersController\getModel(), ModulesController\getModel(), UpdatesitesController\getModel(), WorkflowsController\getModel(), FeaturedController\getModel(), LinksController\getModel(), TransitionsController\getModel(), StagesController\getModel(), ContactsController\getModel(), ArticlesController\getModel(), ActionlogsController\getModel(), TemplateController\getModel(), ArticleController\getModel(), ApiController\getModel(), FormController\getModel(), BaseController\getModel(), Indexer\getSignature(), PlgSystemSchedulerunner\getSubscribedEvents(), FeatureModel\getTable(), GroupModel\getTable(), UserModel\getTable(), MenuModel\getTable(), WorkflowsModel\getTable(), TransitionsModel\getTable(), PreviewModel\getTable(), StagesModel\getTable(), LevelModel\getTable(), CompareModel\getTable(), CategoryModel\getTable(), PluginModel\getTable(), HistoryModel\getTable(), BannersModel\getTable(), MapsModel\getTable(), IndexModel\getTable(), ModuleModel\getTable(), ItemModel\getTable(), DisplayController\getView(), BaseController\getView(), BannersModel\impress(), PlgSystemSchedulerunner\injectLazyJS(), UpdateModel\install(), Helper\isCommon(), Joomla\CMS\Workflow\isWorkflowActive(), Menu\menuItemList(), Menu\menuItems(), Category\options(), Tag\options(), MessagesModel\purge(), ServiceProviderInterface\register(), Application\register(), ApplicationModel\removeroot(), ConfigPostProcessor\replaceDependencyConfiguration(), ConfigPostProcessor\replaceDependencyFactories(), ConfigPostProcessor\replaceDependencyInvokables(), ConfigPostProcessor\replaceDependencyServices(), PlgSystemSchedulerunner\runLazyCron(), PlgSystemSchedulerunner\runWebCron(), ApplicationModel\save(), MessageModel\save(), Helper\stem(), Tag\tags(), EmailRule\test(), Helper\tokenize(), SetConfigurationCommand\validateOptions(), SiteStatus\writeConfigFile(), et ApplicationModel\writeConfigFile().

◆ $fieldSets

$fieldSets = $form->getFieldsets()

◆ $form

$form = $this->form

Référencé par LastvisitdaterangeField\__construct(), UseractiveField\__construct(), RegistrationdaterangeField\__construct(), LogsdaterangeField\__construct(), Router\__construct(), FormField\__construct(), Joomla\CMS\MVC\Model\addTransitionField(), ContactModel\buildContactExtendedData(), FieldModel\checkDefaultValue(), SetupModel\checkForm(), FormFactory\createForm(), HtmlView\display(), UnicodeString\endsWith(), PlgWorkflowFeaturing\enhanceItemForm(), PlgWorkflowPublishing\enhanceItemForm(), PlgWorkflowPublishing\enhanceTransitionForm(), UnicodeString\equalsTo(), UserModel\getAssignedGroups(), RegistrationModel\getData(), ArticlesModel\getFilterForm(), WorkflowsModel\getFilterForm(), TransitionsModel\getFilterForm(), UsersModel\getFilterForm(), ActionlogsModel\getFilterForm(), FieldsModel\getFilterForm(), AssociationModel\getForm(), FileModel\getForm(), OverrideModel\getForm(), LoginModel\getForm(), MailModel\getForm(), NoteModel\getForm(), ResetModel\getForm(), UpdatesiteModel\getForm(), TemplatesModel\getForm(), ModulesModel\getForm(), DownloadModel\getForm(), FormModel\getForm(), LinkModel\getForm(), RequestModel\getForm(), ApplicationModel\getForm(), ComponentModel\getForm(), TemplateModel\getForm(), PluginModel\getForm(), ClientModel\getForm(), SetupModel\getForm(), GroupModel\getForm(), FilterModel\getForm(), ConfigModel\getForm(), NewsfeedModel\getForm(), ProfileModel\getForm(), UserModel\getForm(), RemindModel\getForm(), LanguageModel\getForm(), WorkflowModel\getForm(), TagModel\getForm(), TaskModel\getForm(), MenuModel\getForm(), ContactModel\getForm(), ConfirmModel\getForm(), LevelModel\getForm(), BannerModel\getForm(), MessageModel\getForm(), StageModel\getForm(), TransitionModel\getForm(), CategoryModel\getForm(), ChecksModel\getForm(), StyleModel\getForm(), RegistrationModel\getForm(), ArticleModel\getForm(), FieldModel\getForm(), ItemModel\getForm(), UpdateModel\getForm(), ModuleModel\getForm(), LanguagesModel\getForm(), HtmlView\getForm(), FieldsPlugin\getFormPath(), ResetModel\getResetCompleteForm(), ResetModel\getResetConfirmForm(), Joomla\Component\Scheduler\Administrator\Traits\getRoutineId(), Joomla\CMS\MVC\Model\getStageForNewItem(), UnicodeString\indexOf(), UnicodeString\indexOfLast(), Normalizer\isNormalized(), Joomla\CMS\MVC\Model\loadForm(), FormModel\loadForm(), Normalizer\normalize(), UnicodeString\normalize(), PlgSystemFields\onContentNormaliseRequestData(), MediaActionPlugin\onContentPrepareForm(), PlgUserJoomla\onContentPrepareForm(), PlgUserTerms\onContentPrepareForm(), PlgContentConfirmConsent\onContentPrepareForm(), PlgSystemPrivacyconsent\onContentPrepareForm(), PlgSystemActionLogs\onContentPrepareForm(), PlgWorkflowNotification\onContentPrepareForm(), PlgWorkflowPublishing\onContentPrepareForm(), PlgWorkflowFeaturing\onContentPrepareForm(), PlgSystemLanguagecode\onContentPrepareForm(), PlgUserToken\onContentPrepareForm(), PlgUserProfile\onContentPrepareForm(), FieldsPlugin\onContentPrepareForm(), PlgSystemFields\onContentPrepareForm(), PlgFieldsMedia\onCustomFieldsPrepareDom(), PlgFieldsEditor\onCustomFieldsPrepareDom(), PlgFieldsImagelist\onCustomFieldsPrepareDom(), PlgFieldsUser\onCustomFieldsPrepareDom(), PlgFieldsColor\onCustomFieldsPrepareDom(), PlgFieldsCalendar\onCustomFieldsPrepareDom(), PlgFieldsUrl\onCustomFieldsPrepareDom(), FieldsListPlugin\onCustomFieldsPrepareDom(), PlgFieldsSql\onCustomFieldsPrepareDom(), PlgFieldsSubform\onCustomFieldsPrepareDom(), ContentHelper\onPrepareForm(), PlgUserTerms\onUserBeforeSave(), PlgSystemPrivacyconsent\onUserBeforeSave(), ContentComponent\prepareForm(), RemindModel\preprocessForm(), ModulesModel\preprocessForm(), MailModel\preprocessForm(), TemplatesModel\preprocessForm(), LoginModel\preprocessForm(), ResetModel\preprocessForm(), Joomla\CMS\MVC\Model\preprocessForm(), ProfileModel\preprocessForm(), UserModel\preprocessForm(), LevelModel\preprocessForm(), FormModel\preprocessForm(), WorkflowModel\preprocessForm(), GroupModel\preprocessForm(), PluginModel\preprocessForm(), TransitionModel\preprocessForm(), BannerModel\preprocessForm(), StageModel\preprocessForm(), RegistrationModel\preprocessForm(), NewsfeedModel\preprocessForm(), StyleModel\preprocessForm(), CategoryModel\preprocessForm(), ContactModel\preprocessForm(), ItemsModel\preprocessForm(), ModuleModel\preprocessForm(), TaskModel\preprocessForm(), FieldModel\preprocessForm(), ArticleModel\preprocessForm(), ItemModel\preprocessForm(), RemindModel\processRemindRequest(), ResetModel\processResetComplete(), ResetModel\processResetConfirm(), ResetModel\processResetRequest(), ConfigController\save(), StyleController\save(), OverrideController\save(), ComponentModel\save(), FormController\save(), FormField\setForm(), Grid\sort(), UnicodeString\startsWith(), ContactController\submit(), SubformRule\test(), ContactEmailRule\test(), FolderPathExistsRule\test(), OptionsRule\test(), CaptchaRule\test(), LoginUniqueFieldRule\test(), EqualsRule\test(), LogoutUniqueFieldRule\test(), UsernameRule\test(), ExecutionRulesRule\test(), EmailRule\test(), SetupModel\validate(), MenuModel\validate(), FormModel\validate(), LevelModel\validate(), TemplateModel\validate(), GroupModel\validate(), CategoryModel\validate(), RequestModel\validate(), ArticleModel\validate(), ModuleModel\validate(), FieldModel\validate(), ExecutionRulesRule\validateField(), et Joomla\CMS\MVC\Model\workflowAfterSave().

◆ $input

$input = Factory::getApplication()->input

◆ $mediaTypes

if ( $tmpl=='component') $mediaTypes = $input->getString('mediatypes', '0')

◆ $params

$params = ComponentHelper::getParams('com_media')

◆ $script

$script = $wa->getAsset('script', 'com_media.edit-images')->getUri(true)

◆ $tmpl

$tmpl = $input->getCmd('tmpl')

◆ $wa

$wa = $this->document->getWebAssetManager()

◆ endif

endif

◆ useCoreUI

$this useCoreUI = true